Nyheter

Utnyttelse av silderogn - ny rapport kan lastes ned

Bestanden av NVG sild er rekordhøy og stadig mer blir filetert. Med dagens produksjon utgjør "tilgjengelig" rogn i størrelsesorden 17 000 tonn. SINTEF Fiskeri og havbruk har på oppdrag fra RUBIN gjennomført et forprosjekt for å kartlegge markedsmuligheter, aktuelle produkter og teknologiske utfordringer.

img 1861