Nyheter

RUBINs handlingsplan for 2009-2013 kan lastes ned

RUBIN har utarbeidet en ny handlingsplan for perioden 2009-2013. Den har fokus på verdiskaping og bærekraft av biråstoff, og presenterer status, flaskehalser og prioriterte faglige aktiviteter i hele verdikjeden.

Handlingsplanen kan lastes ned her, men også papirkopi kan fås ved bestilling.