Nyheter

Ny rapport om effektiv transport av marint biråstoff

For produksjon av olje og protein av høy kvalitet fra biråstoff av laks og sild, vil ivaretakelse av ferskhetsgraden av råstoffet være avgjørende. Mange oljeprosessanlegg ligger i tilknytning til produksjonslinjen i lakseindustrien og biråstoffet vil bli prosessert innen få timer. Imidlertid vil det i andre tilfeller være basert på inntransportert råstoff, der det kan gå mye lenger tid før prosessering og gi forringelse av råstoffet dersom dette ikke er tilstrekkelig nedkjølt. Dette er bakgrunnen for et prosjekt som har hatt som mål å undersøke grunnlaget for utvikling av et transportsystem med nedkjøling.

dsc 0001

Basert på samarbeid med transportselskapet Thermotank AS og andre, har SINTEF Fiskeri og havbruk utarbeidet en skisse for oppsamling og mellomlagring av biråstoff hos råstoffleverandør og for lasting av tankbil. Videre er det utarbeidet en kostnadskalkyle, kartlagt hygienekrav og foretatt en gjennomgang at tidligere arbeid på sammenheng mellom tid, temperatur og holdbarhet for tilsvarende biråstoff.

Rapporten kan lastes ned her.