Nyheter

Ny rapport om forbrenning av dødfisk

Rapporten beskriver resultater for forsøk med forbrenning av dødfisk fra oppdrettsnæringen, som i EUs Biproduktforordning klassifiseres som kategori 2 materiale. Dette råstoffet er ikke tillatt brukt i fiskefôr eller husdyrfôr. Et alternativ er å bruke energiverdien, f.eks. ved forbrenning.

avfallpglobed 1 amanipulated 1fig4

SINTEF Energiforskning har gjennomført forsøkene med avvannet, ensilert råstoff fra Scanbio i et nytt forbrenningskammer, utviklet i samarbeid med Norsk Inova og Forskningsrådet. Forsøkene viste at forbrenningen lot seg gjøre med god utbrenning og at energiinnholdet i råstoffet var såpass høyt at det ikke trengs støttebrensel. Materialet må varmes og eksponeres for flammer for på kunne antenne. Materialet kan mates inn i brennkammeret uten risiko for eksplosiv oppførsel.

Som forventet må det inn tiltak for reduksjon av NOx og SO2 med tanke på kommersialisering.

Asken inneholder mye nitrogen, og kan være egnet som tilsats i gjødsel