Nyheter

Ny rapport om pilotproduksjon for sortering av biråstoff på Myre

Gjennom årets torskesesong har det vært foretatt en testproduksjon av biråstoff til konsumanvendelse o.a. på Myre. Dette har foregått i hos Sea-Pro AS (tidligere Pelsdyrfôr AS), med midlertidig godkjennelse fra Mattilsynet. Opplegget har vært basert på mottak av ferskt biråstoff fra fiskebedriftene på stedet, og Sea-Pro har foretatt sortering, ettersortering, pakking og frysing. BiNor Products AS har stått for salget. Vesterålen Fiskeripark har vært prosjektleder.

p1150254

En har høstet erfaringer som kan benyttes ved evt. permanent drift og som mal for tilsvarende produksjon på andre sentrale fiskeristeder.
Produkter som inngikk i pilotproduksjon var torskemager til konsum og enzymproduksjon, lever, rogn, melke og ensilasje. Det ble gjennomført et eget delprosjekt på melke for å få til en optimal sortering, behandling og frysing, bl.a. for å få den hvitere.
Resultatene anses som tilfredsstillende, både i forhold til kvalitet, utbytte og markeds-og salgs-resultater. Produktkalkylene viser grunnlag for produksjon av samtlige av de produkter man har produsert. Styret i Sea-Pro har besluttet å utrede grunnlaget etablering av permanent drift, med de investeringer som er nødvendig bl.a. med tanke på Mattilsynets godkjenning.

Rapporten kan lastes ned herfra.