Nyheter

Ny rapport om laksebein i torskefôr

Med bakgrunn i gode resultater mht. fôrinntak og vekst av oppdrettstorsk ved tidligere forsøk ved Nofima, der laksebein gikk inn som erstatning for stivelsesrike vegetabilske ingredienser i fôret, (og også når det ble anvendt som delvis erstatning for fiskemel - RUBIN-rapport 156), er det gjort nye forsøk, men da ved å erstatte kun fiskemelet. Forsøkene er gjennomført av Nofima Ingrediens i nært samarbeid med Biomar og Marine Bioproducts.

img 0004

De svært gode resultatene fra de tidligere forsøkene kunne ikke bekreftes, men lave innblandinger av laksebeinmel på 6 % viste seg å opprettholde en høy veksthastighet og fôrutnyttelse ved fettinnhold som varierer fra 12 til 18 % i fôret. Innblandinger av 12 % laksebeinmel ga samme resultat ved 12 og 15 % fett i fôr, men redusert vekst ved 18 %. Innblanding av 18% laksebenmel ga redusert vekst, fôrutnyttelse og fordøyelighet av protein, fett, fosfor og energi.
Resultatene viser videre at kvaliteten av torsk ikke er påvirket av laksebeinmel i fôret og at tungt løselige mineraler som fosfor i laksebein er tilgjengelig for torsk. Mineraler i laksebeinmel kan potensielt gi en merverdi av restråstoffet ved redusert behov for mineraltilsetting i fôr til torsk.

Rapporten kan lastes ned her.