Nyheter

Ny rapport om inaktivering av salmonella i kategori 2 materiale av fiskebiprodukter

Biproduktforordningen krever høytrykkssterilisering av kategori 2-materiale (dødfisk) før den kan anvendes til biogassproduksjon. Dette kravet oppfattes som overdrevet og kostbart, og sperrer også for andre bruksområder.

Spørsmålet er om den eksisterende metoden for behandling av dødfisk ? ensilering og varmebehandling opp til minst 85°C i 25 minutter , og tidligst 24 timer etter tilsetting av maursyre ? er god nok? Har den tilstrekkelig effekt i forhold til Salmonella og fiskepatogene organismer, deriblant IPN-virus, som regnes som den mest hardføre fiskevirus?

Nofima Ingrediens har nå avsluttet nye forsøk med inaktivering av Salmonella, med sikte på å få godkjent den eksisterende metoden for dødfisk, kfr. RUBIN-rapport 180. Forsøkene konkluderer med at Salmonella inaktiveres etter behandlingen. Heller ikke etter kun ensilering ved pH 4 i 24 timer kan Salmonella påvises. Det planlegges tilsvarende forsøk med IPN-virus.

Rapporten kan lastes ned herfra.