Nyheter

Ny rapport om utvikling av peptoner fra laksebiråstoff

Det er et stort behov for utvikling av nye verdiøkende proteinprodukter av laksebiråstoff, som i dag i stor grad går til ulike fôrformål. Seagarden, som produserer marine ekstrakter/pulver til næringsmiddelformål, har gjennomført et prosjekt for å utvikle attraktive marine peptoner rettet mot den internasjonale fermenteringsindustrien. Peptoner er foredlede protein-hydrolysater som kan brukes som vekstsubstrat for bakterier.

Prosjektet har vært en praktisk anlagt konseptstudie for å teste ut alternative peptoner som kan fremstilles fra standard biråstoff fra lakseindustrien. Peptonene må være i samsvar med industriens krav i hht. kosher-sertifisering, lukt og sammensetning.
Rapporten beskriver aktuelle råvaretyper, logistikk/konservering, fremstillingsprosess, utbytte-målinger, produkttyper/sammensetning (inkl. produktdatablad), investeringer, lønnsomhets-kalkyer og videre oppgaver.

Det konkluderes at prosjektet bør videreføres for å løse aktuelle problemer for videre utvikling. Rapporten, som kan lastes ned her, beskriver aktuelle videre problemstillinger.