Nyheter

Varestrømanalyse for 2008

Varestrømsanalysen for 2008 gir oversikter over hva som oppstår av biråstoff fra fiskeri- og havbruksnæringen, samt hva det utnyttes til.