Nyheter

Ny rapport om omega-3 oljer fra ferskt marint råstoff

Omega-3 olje industrien i Norge er i dag hovedsakelig basert på importerte marine oljer fra Sør-Amerika. En viktig grunn til dette er høy konsentrasjon av fettsyrene EPA og DHA. Imidlertid sitter vi i Norge på store mengder råstoff i form av biråstoff fra laks og sild, samt lever fra hvitfisk, og som i fersk tilstand kan prosesseres til oljer med høy grad av ferskhet og derved lav oksideringsgrad. Dette kan representere en mulig konkurransefordel for den norske omega-3 industrien.

Altavida og Nofima har nå utarbeidet en rapport som gir en gjennomgang av status på kunnskap om lipidoksidasjon og helseeffekter, og en oversikt over markedspotensialet for fiskeoljer basert på ferskt, norsk råstoff. Videre skisseres mulige strategier for å dokumentere helsefordeler. Det er estimert et samlet verdiøkningspotensiale (DB) fra mersalg, økte priser og nyetableringer på 300-350 mill. kroner årlig.