Nyheter

Justeringer i rapporten om biråstoff fra pelagisk industri

I første utgave av rapport 4411-164 (Biråstoff fra filetering av sild) var det tatt utgangspunkt i feil grenseverdier for miljøgifter i kapitel 3.2.5 om fremmedstoffer. I gjeldende utgave av rapporten er dette rettet opp.

Analyser av dioksin og dioksinlignende PCB i samfengt biråstoff viser verdier langt under EUs grenseverdier, både for mat og fôr. Ved oljeproduksjon fra dette råstoffet, og en antagelse om at disse miljøgiftene følger oljen, viser beregninger at grenseverdi for fiskeolje til matanvendelse kan overskrides og rensing være påkrevet. Når det gjelder fôranvendelse er verdiene godt under grenseverdiene.