Nyheter

Ny rapport fra forprosjekt om fersk sildeolje i spesialprodukter til helse og ernæring

EPAX AS, som eies av Austevoll Seafood ASA, er en verdensledende produsent av omega-3 konsentrater. Med støtte fra RUBIN har selskapet gjennomført et forprosjekt for å se på mulighetene for bruk av sildeolje fra ferskt sildeavskjær i spesialprodukter til helse og ernæring. Med utgangspunkt i ferskhet (stabilitet, sensorisk kvalitet, innhold av naturlige antioksidanter og lave nivåer oksidasjonsprodukter) og egnet fettsyresammensetning (innhold av EPA og DHA, forhold mellom omega-3 og omega-6, innhold av interessante monoumettede fettsyrer, mm.), kan fersk sildeolje være et interessant råstoff som man ønsker å arbeide videre med. Rapporten beskriver resultater fra analyser, vurderinger av produksjonsbetingelser og innvirkning på kvalitet, markedsvurderinger, samt betraktninger i forhold til utfordringer og mulig verdiskaping av protein/vannfraksjon av avskjæret. Det er videre presentert forslag til videre arbeid