Nyheter

Ny rapport om biråstoff fra pelagisk industri

De norske sildekvotene er rekordhøye og fileteringsandelen er økende. Dette betyr at norsk pelagisk industri produserer store mengder biråstoff. For 2008 har RUBIN beregnet denne mengden til 230 000 tonn. Den pelagiske industrien ønsker å få en merverdi ut av dette råstoffet, og har derfor engasjert seg i et prosjekt for å kartlegge mulighetene. SINTEF Fiskeri og havbruk har hatt ansvar for analyser og beregninger.

dsc01180

En har analysert mengder og ernæringsmessig sammensetning av ulike biråstoffraksjoner, analysert miljøgifter og gjennomført hydrolyseforsøk. Basert på dette er det utført økonomiske kalkyler der en har sammenlignet hydrolyse-produksjon og tradisjonell mel/oljeproduksjon.