Nyheter

Ny rapport om utnyttelse av biråstoff fra krabbe til konsumprodukter

Et prosjekt ved Rørvik Fisk AS om utvikling av nye produkter basert på ulike typer biråstoff fra taskekrabbe, dvs. kjøtt fra legg og bur, samt rogn og levermasse, er avsluttet. I prosjektet, som er gjennomført i samarbeid med SINTEF Fiskeri og havbruk, er det utviklet to nye produkter; krabbetapas og krabbeburger. Man avventer tilbakemelding fra markedet før flere varianter introduseres. Det foregår nå industriell produksjon av de to produktene, som selges i REMA butikker og COOP kjeden. Så langt er tilbake-meldingene fra markedet gode.

krabbeboller 03 08

Innblanding av krabbebiråstoff er over 50 % og man bruker hvitfisk som bindemiddel. Mengden marint råstoff er inntil 80 %. Resultatene er gitt i RUBIN-rapport 174 .

Prosjektet et delfinansiert av RUBIN, Krabbeutvalget/FHF og Innovasjon Norge.