Nyheter

Innledende markedsundersøkelse for tørket lakseblod i petfood

Tidligere prosjekt (RUBIN-rapport 151) har konkludert med at en eventuell utnyttelse av lakseblod må være basert på skånsomt tørket helblod, og da med anvendelse mot petfood, og lignende. Før igangsetting av et tørkeprosjekt er det gjennomført en kartlegging av petfood-industriens interesse for å benytte helblod i sine produkter. Kartleggingen har omfattet: Undersøkelse av bedrifter som er interessert i produktet og hvem som kan tenke seg å delta i uttesting, innledningsvis oversikt over krav og spesifikasjoner fra disse potensielle kundene, utsjekking av markedspris for produktet og utarbeiding av en første lønnsomhetskalkyle.

I underkant av 20 petfood bedrifter er blitt kontaktet, 11 nordiske, 4 europeiske og 4 globale. Konklusjonen er at mange av disse er interessert i å teste tørket lakseblod og ser på dette produktet som en mulig erstatter for plasma fra dyreblod, som i dag er forholdsvis dyrt. Dersom prisen på tørket helblod ligger i nærheten av 20 NOK per kilo kan dette være interessant. Med en slik pris vil tørking gi positiv lønnsomhet.

Prosjektet vil fortsette i regi av Vital Marin, i samarbeid med Core Competence og Marine Harvest. Det skal gjennomføres tørkeforsøk i pilotskala, med analyser og uttesting hos aktuelle kunder, og mer detaljerte lønnsomhetskalkyler.