Nyheter

Ny markeds og industrianalyse for marine ingredienser

Hartmark Consulting og Core Competence gjennomførte i 2003 og 2008 en internasjonal markeds- og industrianalyse for marine ingredienser. Denne rapporten er en oppdatering av 2008-analysen der marine oljer og proteiner er prioritert. Strukturen og formen på rapporten er bygget opp for å kunne dokumentere og synliggjøre strategiske utfordringer næringen står overfor.

kitosan

De forrige rapportene har vært et mye brukt som oppslagsverk om marine ingredienser. Vi håper at også den nye rapporten kan være til stor nytte for aktører som arbeider med marine ingredienser, ikke bare i form at tall og trender, men også hvilke utfordringer næringen står overfor og aktuelle tiltak og virkemidler.

Papirutgave kan bestilles fra RUBIN