Nyheter

Den endelige EU-monografien for tran fra oppdrettstorsk foreligger

Den endelige monografien for tran fra lever av oppdrettstorsk foreligger og kan lastes ned her. Den er godkjent av Den europeiske farmakopé, har nummer 2398, og er juridisk bindende fra 1. januar 2009.

Det er imidlertid ikke noe i veien for at produsenter som holder kvaliteten som er angitt, alt nå kan oppgi at deres olje oppfyller kravene i den nye monografien.

Kravene til bl.a. fettsyresammensetning og oksidasjon avviker fra EU-monografien for tran fra villtorsk. Annen grense for enkelte fettsyrer og lavere oksidasjonstall.

Arbeidet med å få utarbeidet denne EU-monografien er gjennomført av Harald Breivik i Neperdo Biomarine.