Nyheter

Varestrømanalyse for 2007, inkludert fylkesvise oversikter

Varestrømsanalysen for 2007 gir oversikter over hva som oppstår av biråstoff fra fiskeri- og havbruksnæringen, samt hva det utnyttes til. For 2007 er det også gjennomført en fylkesvis analyse.