Nyheter

Ny rapport om separasjon av lakseblod

Med bakgrunn i en innledende markedsundersøkelse for lakseblod i næringsmidler i 2006 (RUBIN-rapport 138) er det nå gjennomført et prosjekt ved Vital Marin AS for fremstilling av pilot skala prøver av lakseplasma og hemoglobinpulver. Meningen var å få testet ut produktene på kunder innen næringsmiddelindustri.

Prosjektet ble noe endret i forhold til opprinnelig plan pga. vanskeligheter med oppsamlingen av rennende blod og geltekniske problem i plasmafasen. Produktene ble derfor ikke vurdert av aktuelle kunder. Resultatene for øvrig viser at lakseplasma danner svalkere geler enn geler fra ku- og griseplasma, mens den rød fasen, samt helblod, danner meget sterke geler.