Nyheter

Ny rapport om kystflåtens sløyemønster - i dag og i framtiden

For å kunne prioritere videre aktivitet innenfor biprodukthåndtering ombord i kystflåten, har RUBIN undersøkt sløyemønsteret til ulike flåtegrupper, samt gjennomført en undersøkelse om det samme temaet hos fiskeindustrianlegg. Hensikten har vært å danne seg et bilde av hvordan fiskerne og fiskeindustrien ser på framtiden. Kommer fisken til å bli sløyd om bord eller på land? Hvordan vil sløyemønsteret kunne påvirke kvaliteten på fisken? Hva vil eventuelt være nødvendig av teknologiutvikling ? både om bord og på land - for å støtte opp under den utviklingen som kommer?