Nyheter

Ny rapport om erfaringer med bruk av nedskalert rasjonell sløyelinje ved Sommarøy Produksjonslag

RUBIN startet i 2002 opp et prosjekt for utvikling av mer rasjonell og effektiv sløying og sortering av biprodukter i fiskeindustrien. Dette arbeidet munnet ut i et pilotprosjekt ved Gunnar Klo AS, avd. Stø, der det i 2003-2004 ble installert og prøvd ut en ny, moderne sløyelinje. Dette viste seg å gi betydelige fordeler, både økonomisk, ergonomisk og kvalitetsmessig (RUBIN-rapport 122)

Etter dette har RUBIN delfinansiert et pilotprosjekt for etablering og utprøving av en nedskalert sløyelinje i forhold til anlegget på Stø. Dette har skjedd ved Sommarøy Produksjonslag AS på Myre,
som tar imot fisk fra kystflåten. Hensikten var å få til en billigere og forenklet linje, som samtidig skulle ivareta effektivitet, kvalitet, muligheter for god sortering av innvoller og godt arbeidsmiljø.
Anlegget er levert av Melbu Systems AS, og etter 1,5 års drift viser det seg at anleggsinvesteringer har vært vellykkede. Dette går bl.a. på innsparinger, rask håndtering av fisken, kvalitet av fisken og sloget, ergonomi (god tilbakemelding fra fiskerne) og logistikk.