Nyheter

Ny rapport om utvikling av fôr til fangstbasert akvakultur

Bakgrunnen for prosjektet er et storskala forsøk gjennomført på Myre i 2005 der villfanget torsk ble fôret med GellyFeed fôr. Råstoffet var konservert og lagret fra vinterfisket i 2005 og frem til at forsøket ble gjennomført sommer og høst samme år. Den villfangede torsken spiste etter hvert meget godt av dette fôret. Likevel viste det seg ved forsøkets slutt at fisken ikke hadde vokst som forventet, noe som stod i sterk kontrast til andre forsøk. For å komme videre med utviklingen av fôret, var det nødvendig å gjennomføre nærmere undersøkelser for å finne årsaken til den manglende veksten på Myre, deretter å korrigere resepten, og til slutt gjennomføre et nytt forsøk på torsk for å dokumentere at den korrigerte resepten gir vekst på torsk. Prosjektet, som er gjennomført av Gellyfeed i samarbeid med Akvaforsk og Fiskeriforskning, er delfinansiert av RUBIN og FHFs (Fiskeri og havbruksnæringens forskningsfond).

dscf4054

Resultatene viser at torsken vokser tilnærmet normalt med GellyFeed produsert av en blanding av hvitfisk- og sildeavskjær. Man kan imidlertid ikke lage fôret av råstoff som er langtidslagret ved høy pH (lutkonservert over lengre tid). Ferdigprodusert pellet som har lav pH kan imidlertid lagres, men ikke over lang tid. Det er derfor nærliggende å benytte biprodukter fra lakseproduksjon i GellyFeed. I den forbindelse er det behov for optimalisering av prosess og resept.