Nyheter

Ny rapport om fjerning av miljøgifter fra fiskeoljer

I dette RUBIN-støttede delprosjektet har man lykkes i å demonstrere et konsept for reduksjon av miljøgifter i fiskeoljer ved hjelp av regenererbart hjelpemiddel. Prosessen som er utviklet er gitt navn ?SAC- Prosessen? (SAC = Structured Activated Carbon). Metoden er utprøvd i lab-skala og trenger videre optimalisering. Imidlertid er det regenererbare hjelpemiddelet i dag for dyrt til å benyttes i industriell skala ettersom prisen er nesten 10 ganger det for ordinært hjelpemiddel. Prisen for destruksjon av miljøgifter er dessuten vesentlig redusert i de senere år, slik at det ikke vil lønne seg å bruke regenererbart hjelpemiddel. Det er derfor mer lønnsomt å benytte en nyutviklet membranfilterbaserte prosess for å redusere miljøgifter i fiskeoljer til under EU?s krav. Prosjektet har vært en del av et større prosjekt der DUE MILJØ og SINTEF sammen med andre deltakere har utviklet en ny prosess for å redusere miljøgifter i marine oljer til under EU?s krav, samt demonstrert prosessen i bruk i industriell skala.