Nyheter

Ny rapport om helsegevinst ved bruk av proteinhydrolysat av laks. En videreføring av DOCMAR-prosjektet.

Dette prosjektet er en videreføring av delprosjektet om peptider innenfor DOCMAR (2002-2006, se RUBIN-prosjekt 4608), som viste at rotter som fikk diettproteinet som hydrolysert lakseprotein(FPH) utviklet mindre fedme enn rotter som fikk kasein eller soyaprotein. I dette prosjektet har NIFES undersøkt nærmere fedmeutvikling og fedmerelaterte forhold hos rotter som har fått ulike fôr med FPH, kasein og hydrolysert kasein. Resultatene så langt har vist at fôret med hydrolysert kasein har gitt mindre fett i lever og muskel, mens fôr med lakse FPH har gitt noe mindre totalt fettvev, lavere blodkolesterol, mindre stress målt som adrenalin i urin, bedre nyrefunksjon målt som protein i urin og større evne til å transportere gallesyrer nyrene til urin. Den siste faktoren er svært viktig da dette kan være gunstig med hensyn til fedmerelaterte sykdommer, og spesielt i forhold til hjerte/karsykdommer og galleblæresykdom.