Nyheter

Ny rapport om effektiv sløying og håndtering av biprodukter i kystflåten

Som en videreføring av et prosjekt for utvikling og planlegging av nye kystfiskebåter med mer effektiv sløying og håndtering av biprodukter ombord (RUBIN-rapport 117) er det gjennomført et pilotprosjekt med bygging og utprøving av 6 pilotbåter tilrettelagt for levering av sorterte biprodukter til bestemte mottaksanlegg. Prosjektet, som har vært delfinansiert av Innovasjon Norge, har vært gjennomført i perioden 2004-2007.

pict2628

Rapporten beskriver hver båt mht. mål, utstyr om bord, arbeidsflyt og arbeidsoperasjoner og erfaringer.
Fiskerne som har deltatt i pilotprosjektet har levert fisk og biprodukter til mottaksanlegg i Båtsfjord og Nordvågen i Finnmark, Torsvåg i Troms og Svolvær, Hamnøy og Reine i Lofoten. Leveransene er registrert i vintersesongen for torsk i 2007.

Rapporten kan lastes ned via lenken nedenfor.