Nyheter

God oppslutning om fagdagen på Gardermoen

MARING fagdagen "Norge - en autoritet på marine ingredienser - en urealistisk ambisjon?", arrangert av FHL MARING og RUBIN på Gardermoen tirsdag 20. november, fikk god oppslutning. Det var tilsammen 80 deltakere, og over halvparten kom fra industrien.

interesserte tilhrere

Det var stor fokus på marine oljer, men også på potensialene innenfor marine proteinhydrolysater. Flere innlegg pekte på mulighetene for norske ferske råvarer i form av laksebiprodukter og avskjær fra pelagisk industri, der Norge kan ha et konkurransefortrinn.

Industrien berettet sine erfaringer og planer innenfor ingredienser som krillmel, fosfolipider, proteinhydrolysater og lakseoljer (Aker Biomarine, Marine Bioproducts og Marine Harvest) og Biomar presenterte fôrindustrien som kjøper av biproduktingredienser til oppdrett av bl.a. marine arter. Det var også innlegg om råvareproblematikken på omega-3 olje siden (TINE/UMB, Altavida) og om proteinhydrolysat i forhold til fedmeproblematikken (NIFES). RUBIN ga en oversikt over status for utvikling av norsk marin ingrediensindustri og råvareleddet, og MARING presenterte sine tjenester overfor denne industrien. Trace Tracker presenterte sitt sporbarhetssystem og mulighetene med dette.

Konferanseprogram, deltakerliste og de enkelte innlegg kan lastes ned her.