Nyheter

Ny rapport om råvarekilder for omega 3 oljer

Odd-Ivar Lekang og Miguel Gutierrez i TINE BA har i et prosjekt, delfinansiert av RUBIN, undersøkt aktuelle råvarekilder for omega 3 oljer. Resultat fra prosjektet er inkludert i en rapport som kan lastes ned (se nedenfor).

Rapporten gir en oversikt over forbruket av omega 3 i verden i dag og anslår fremtidige potensialer. Videre er det gjort en analyse av aktuelle råvarekilder som inkluderer volumer, fremtidige potensialer, ernæring/helsemessige forhold og forhold rundt bærekraftighet og miljøstatus for de ulike råstoffkildene. Rapporten inneholder en sammenstilling hvor kilder vurderes opp mot hverandre og en sammenstilling hvor en ser på norske råvarekilder mot utenlandske råvarekilder.

Rapporten inneholder også en del grunnleggende forklarende kunnskap om omega 3 for å øke den generelle forståelsen.

Rapporten blir også trykt opp slik at det blr anledning å bestille en papirkopi.