Nyheter

MARING Fagdag 20. november 2007 på tirsdag 20. november 2007 på Radisson SAS Airport Hotel, Gardermoen.

RUBIN og MARING går sammen om å arrangere en ny MARING FagDag tirsdag 20. november kl. 10.00.

Vi vi ønsker å reise spørsmål om Norge kan bli en autoritet innen marine ingredienser, og i tilfelle hvordan kan vi bli det. Se vedlagte invitasjonsbrev og program.

For påmelding, se link i invitasjonen. Påmeldingsfrist er 12. november.