Nyheter

Forskningsprogrammet DOCMAR avsluttet. Rapporter kan lastes ned.

Det 5-årige forskningsprogrammet DOCMAR (dokumentasjon av marine ingredienser) er avsluttet og det er utarbeidet sluttrapporter fra de enkelte delprosjekter. Bakgrunnen for prosjektet var å få frem helsemessig og ernæringsmessig dokumentasjon av ulike marine ingredienser på dyr og mennesker. Arbeidet har i hovedsak omfattet marine proteiner/peptider i forhold til fedme, kalsium fra fiskebein og biotilgjengelighet (benskjørhet), marine fosfolipider og tarmsykdommer, marine oljer og ulik grad av prosessering, peptider og blodtrykksreduksjon (ACE-hemmere), samt taurin og blodlipider.

Arbeidet er gjennomført av NIFES (Nasjonalt institutt for ernærings- og sjmatforskning), som også har vært prosjektkoordinator, Fiskeriforskning, Norges Fiskerihøgskole og Universitetet i Oslo, avdeling for ernæringsvitenskap.

Sluttrapportene kan lastes ned her.
I tillegg er det laget et populærvitenskapelig hefte som kan bestilles fra RUBIN eller NIFES.