Nyheter

Ny forskrift åpner for bruk laksebiprodukter til torskefôr

Fiskeri- og kystdepartementet har sammen med Landbruks- og matdepartementet fastsatt ny forskrift som erstatter forskrift nr. 1416 av 22. desember 2000 om forbud mot bruk av foredlede animalske proteiner i fôr til produksjonsdyr.

I den nye forskriften åpnes det for å benytte biprodukter fra akvakulturdyr i fôr til akvakulturdyr, med unntak for fôring til samme art. Dette for å begrense faren for overføring av smitte gjennom fôret. Det er nedfelt hygieniseringskrav som ikke skal legge unødige begrensninger i forhold til fôrtyper som i dag er under utvikling og brukes bl.a. til levendefanget fisk.

I tillegg åpnes det for bruk av blod og blodprodukter i fôr til fisk. Dette sikrer like konkurransevilkår innad i EØS-området.

Link til FKDs webside.

Les forskriften.