Nyheter

NY RUBIN-BOK: Marine biprodukter. Råvarer med muligheter

RUBIN lanserte en ny bok om marine biprodukter på RUBIN-konferansen 2007 ved overrekkelse til statssekretær Vidar Ulriksen i Fiskeri- og Kystdepartementet. RUBIN boka handler om økt utnyttelse av marine biprodukter og muligheter og utfordringer. Boka er forfattet av RUBIN, med hjelp fra journalist og grafisk formgiver. En rekke personer fra industri, forskning og forvaltning har bidratt med fersk informasjon. Bokas målgrupper er undervisningsmiljøer, fra videregående skoler til universitetsmiljøer, næringsaktører, forskningsmiljer og forvaltning.

 bildebok1

Boka, som er delfinansiert av Innovasjon Norge, kan bestilles hos RUBIN.