Nyheter

Ny rapport om biprodukter fra taskekrabbe som ingrediens i torskefôr

Det er undersøkt grunnlag for kommersiell utnyttelse av krabbeskall-mel i torskefôr. Mengde og kjemisk sammensetning, samt innhold av tungmetaller er kartlagt. Videre har en vurdert aktuelt utstyr for tørking og beregnet økonomien ved melproduksjon.

titran canning 09.2004 065

Rapporten konkluderer med at det vil være mulig å forsvare produksjon av mel av krabbeskall til en pris på ca. 3,50 NOK pr. kg, avhengig av utnyttelsesgrad av utstyr. Fôroptimaliseringsberegninger viser at denne prisen vil være akseptabel for fôrprodusenten.

Rapporten er utarbeidet av Fiskeriforskning og Biomar. Prosjektet er finansiert av RUBIN og NSL.