Nyheter

12-timers regelen for sløying fjernes også i vinter

Fiskeri- og Kystdepartementet har fastsatt endringsforskrift av Kvalitetsforskrift for fisk og fiskevarer som tilsidesetter kravet om at fisk som ikke inneholder åte, eller bare ubetydelig med åte, skal sløyes innen 12 timer. Dette gjelder i perioden januar-april 2007.

Statssekretær Vidar Ulriksen i Fiskeri- og kystdepartementet sier at departementet ønsker å legge til rette for økt verdiskaping av biprodukter. Tilsidesettelsen av 12-timers regelen innebærer at det er mulig å ilandføre usløyd fisk, slik at man kan nyttiggjøre seg biprodukter som ellers ville blitt kastet på sjøen.

RUBIN, som i lang tid har arbeidet med tilrettelegging for ilandføring av rundfisk og sløying på land, synes dette er gledelig.

De strenge kravene til kvalitet på norsk sjømat skal opprettholdes, og det er derfor krav om at sløying skal foretas snarest mulig og før buktæring kan påvises. Virksomheter som mottar fisk som holdes usløyd i mer enn 12 timer skal melde fra til Mattilsynets distriktskontor.

På bakgrunn av denne sesongens erfaringer vil man ta stilling til om endringene skal gjøres av mer permanent karakter.

Les forskriftsendringen:
http://odin.dep.no/fkd/norsk/dok/regelverk/lover/047011-200017/dok-bn.html