Nyheter

Foredrag fra MARING FagDag 28. november kan lastes ned fra FHL MARINGs hjemmeside

Nok et vellykket fagseminar er avviklet i FHL MARING regi. 62 deltakere møtte til engasjement rundt temaet "Functional Food - fakta, fusk eller fanteri".

Målet var å få belyst kompleksiteten som norsk marin ingrediensindustri står overfor når den tar i bruk påstander om ernæringsmessige og helsemessige fortrinn.

Program og foredrag kan lastes ned fra FHL MARINGs nettsted www.fhl.no/maring.