Nyheter

Ny rapport om dokumentasjon av fersk norsk lakseolje

Basert på en forstudie og videre bevilgning fra RUBIN, FHF og Innovasjon Norge i 2005, ble det igangsatt dokumentasjonstudier med norsk fersk lakseolje som ingrediens i fôr til hund og smågris. Prosjektet er ledet av Marine Harvest Ingredients. Marine Bioproducts og Aquarius har også deltatt. Prosjektet har vist interessante resultater bl.a. når det gjelder helseforhold hos smågris første uke etter avvenning og i forhold til omega-3 opptak/stabilitet i blod hos hund.

hund