Søk på siden

Stiftelsen RUBIN
Mob: (+47) 97762507

Fiskeindustri

Vis nr. 
Tittel Skribent Treff
Effektivisering av produksjon av biråstoff fra fiskeindustrien. Fase 1. Skrevet av Administrator 6723
Utnyttelse av restråstoff fra hvitfisk hos Nordvågen AS. Uttesting og forretningsmessig vurdering av sløyemaskin og total prosesslinje for sortering av restråstoff. Skrevet av Administrator 7625
Sorteringsanlegg for biråstoff fra hvitfiskindustrien på Værøy og Røst Skrevet av Administrator 6881
Sorteringsanlegg for biråstoff fra hvitfisksektoren i Finnmark. Forprosjekt. Skrevet av Administrator 6911
Markeds- og næringsmessig utvikling av biråstoff fra kongekrabbe. Forprosjekt. Skrevet av Administrator 7018
Sildebiråstoff for produksjon av olje og proteinhydrolysat. Pilottesting med mobilt prosessanlegg. Skrevet av Administrator 6852
Pilotproduksjon av restråstoff fra fiskeindustrien på Myre Skrevet av Administrator 7234
Automatisk sortering av mager fra hvitfisk. Forprosjekt. Skrevet av Administrator 7520
Biprodukter i pelagisk industri Skrevet av Administrator 7759
Utprøving av Mesa-850 maskin for ryggbein Skrevet av Administrator 8172
Økt lønnsomhet ved landbasert sløying og sortering av biprodukter Skrevet av Administrator 7852
Utvikling av mottaksanlegg for rundfisk Skrevet av Administrator 7720
Industriell tørking av fiskehoder. Kvalitet og logistikk. Skrevet av Administrator 8299
Koordinering/tilrettelegging av lokal produksjon av biprodukter til konsum Skrevet av Administrator 7689
Nedskalering av produksjonslinje for effektiv sløying og håndtering av biprodukter i fiskeindustrien - pilotprosjekt Skrevet av Administrator 7351
Utnyttelse biprodukter fra krabbeindustrien Skrevet av Administrator 7715
Industriell tørking av fiskehoder. Forprosjekt. Skrevet av Administrator 7804
Effektiv sløying og sortering av biprodukter-fullskalaanlegg Skrevet av Administrator 8177
Effektiv sløying og sortering av biprodukter-forprosjekt Skrevet av Administrator 8154
Håndtering og innsamling av fiskeskinn til gelatinproduksjon Skrevet av Administrator 8022