Søk på siden

Stiftelsen RUBIN
Mob: (+47) 97762507

Fiskeindustri

Vis nr. 
Tittel Skribent Treff
Effektivisering av produksjon av biråstoff fra fiskeindustrien. Fase 1. Skrevet av Administrator 6279
Utnyttelse av restråstoff fra hvitfisk hos Nordvågen AS. Uttesting og forretningsmessig vurdering av sløyemaskin og total prosesslinje for sortering av restråstoff. Skrevet av Administrator 7154
Sorteringsanlegg for biråstoff fra hvitfiskindustrien på Værøy og Røst Skrevet av Administrator 6459
Sorteringsanlegg for biråstoff fra hvitfisksektoren i Finnmark. Forprosjekt. Skrevet av Administrator 6458
Markeds- og næringsmessig utvikling av biråstoff fra kongekrabbe. Forprosjekt. Skrevet av Administrator 6582
Sildebiråstoff for produksjon av olje og proteinhydrolysat. Pilottesting med mobilt prosessanlegg. Skrevet av Administrator 6393
Pilotproduksjon av restråstoff fra fiskeindustrien på Myre Skrevet av Administrator 6794
Automatisk sortering av mager fra hvitfisk. Forprosjekt. Skrevet av Administrator 7072
Biprodukter i pelagisk industri Skrevet av Administrator 7330
Utprøving av Mesa-850 maskin for ryggbein Skrevet av Administrator 7747
Økt lønnsomhet ved landbasert sløying og sortering av biprodukter Skrevet av Administrator 7402
Utvikling av mottaksanlegg for rundfisk Skrevet av Administrator 7285
Industriell tørking av fiskehoder. Kvalitet og logistikk. Skrevet av Administrator 7859
Koordinering/tilrettelegging av lokal produksjon av biprodukter til konsum Skrevet av Administrator 7247
Nedskalering av produksjonslinje for effektiv sløying og håndtering av biprodukter i fiskeindustrien - pilotprosjekt Skrevet av Administrator 6932
Utnyttelse biprodukter fra krabbeindustrien Skrevet av Administrator 7305
Industriell tørking av fiskehoder. Forprosjekt. Skrevet av Administrator 7387
Effektiv sløying og sortering av biprodukter-fullskalaanlegg Skrevet av Administrator 7756
Effektiv sløying og sortering av biprodukter-forprosjekt Skrevet av Administrator 7740
Håndtering og innsamling av fiskeskinn til gelatinproduksjon Skrevet av Administrator 7619