Søk på siden

Stiftelsen RUBIN
Mob: (+47) 97762507

NB! RUBIN legges ned sommeren 2012. Imidlertid kan publikasjoner og annet fortsatt lastes ned fra denne siden.

Marint biråstoff har et uutnyttet verdiskapingspotensiale på flere milliarder kroner !!

Biråstoff fra norske fiskerier og oppdrett består av innvoller (lever, rogn, melke, mager, slo, etc.), hoder, avskjær, skall, utkastfisk, mm. Dette oppstår ved sløying og hodekapping, samt ved videreforedling av fisk (og skalldyr). Totalt utgjør biråstoff ca. 815 000 tonn pr. år (2011) - ca 30 % av all fisk som fangstes og oppdrettes i Norge. Rundt 620 000 tonn utnyttes - storparten til fôrråstoffer (fiskemel, ensilasje, fryst) og en del til ingredienser og konsumprodukter, mens resten dumpes i havet. Dagens verdiskaping av disse ressursene ligger på mellom 2 og 2,5 milliarder kroner. Verdiskapingen kan flerdobles - hvis de i større grad utnyttes som menneskemat og som ingredienser til næringsmidler, helsekost, kosmetikk, spesialfôr, mm.

Stiftelsen RUBIN har hatt som mål å bidra til en total utnyttelse av fisk og økt verdiskapning av biråstoff i Norge.