Søk på siden

Stiftelsen RUBIN
Mob: (+47) 97762507

Statistikk

verdiskapning

PUBLIKASJONSTITTEL UTFØRT AV ÅR
Verdiskapingsanalyse 2010 RUBIN 2011
Verdiskapingsanalyse 2001 (sammendrag) KPMG 2002

Statistikk

RUBIN utarbeider med jevne mellomrom statistikker for blant annet varestrømmer og verdiskapning når det gjelder biprodukter. Dette er viktige styringsinstrumenter for RUBIN og gir samtidig næringsutøvere og andre aktører tilknyttet næringen nyttig informasjon.