BEINSEPARATOR FOR ENSILASJE. Utprøving ved Bjugn Industrier AS  


PROSJEKTNUMMER PERIODE
 412 1993-94 

FINANSIERING

 Rubin  30.000,-
 Andre (Sennco)  70.000,-
 Totalt budsjett  100.000,-

RAPPORTUTGIVELSE

  Rapportnr. 412/35 (7 sider)

PROSJEKTSAMMENDRAG

Bakgrunn og mål

Ensilasje med mye bein skaper tildels betydelige problemer ved de foredlingsanleggene som produserer ensilasjekonsentrat. Beleggdannelse på inndampingsutstyret, og tap av ensilasjerå-stoff for å minimalisere dette, er vanlige problemer.

Under RUBIN-prosjekt 411 ble det utviklet en beinseparator for filétavfall i fiskeindustrien. Denne er basert på bruk i tilknytning til ensileringsprosessen ved fiskebedriftene. Imidlertid kunne det synes som om beinseparatoren ville egne seg godt for bruk i forbindelse med videreforedling av ensilasje til konsentrat, siden ensilasje på dette stadiet er temmelig oppløst (autolysert).

Det ble derfor bestemt å prøve ut dette utstyret ved Bjugn Industrier`s foredlingsanlegg i Sør-Trøndelag.

Gjennomføring

Man tok sikte på å få undersøkt beinsepareringens betydning for produkt-kvalitet og på reduksjon av beleggdannelse prosessutstyret. Man skulle klarlegge optimale forhold for å få best mulig nytte av beinseparatoren.

Status og konklusjoner

Prosjektet er avsluttet og rapport utgitt i august 1994. Beinseparatoren fungerte problemfritt i 14-dagersperioden utprøvingen foregikk. Beinsepareringen førte til at også det beinrike ensilasje-råstoffet kunne prosesseres i inndampingsanlegget uten noen problemer. Drifts-sikkerheten økte, anleggskapasiteten gikk opp, og kostbar rengjøring av silsystemet ble sterkt redusert.

Det ble installert beinseparator permanent i anlegget. Dette er separatoren som ble produsert før RS-Prosess`s videreutvikling startet (se prosjekt 411).

ANSVARLIG UTFØRENDE

Sennco A/S
Postboks 133
2301 Hamar

Tidligere kontaktperson: Nils Ivar Viken

SAMARBEIDSPARTNERE

Bjugn Industrier A/S

Kontaktperson: Bjørn Hyllmark