HALVKONSERVERING AV BIPRODUKTER FRA FISKEINDUSTRIEN - forprosjekt  


PROSJEKTNUMMER PERIODE
 413 1994 

FINANSIERING

 Rubin  100.000,-
 Andre  0,-
 Totalt budsjett  100.000,-

RAPPORTUTGIVELSE

 Rapportnr. 413/47 (31 sider)

PROSJEKTSAMMENDRAG

Bakgrunn og mål

Fiskemelfabrikkene tar inn idag betydelige mengder ferskt avskjær og andre biprodukter fra fiskeindustri i nærhetene av anleggene, der de kan hente store mengder daglig. Melfabrikkene er interessert i mer biproduktråstoff. En økt råstoffmengde til melfabrikkene gjør det aktuelt å halvkonservere (korttidskonservere) biproduktene før inntransport.

Hensikten med forprosjektet er å undersøke lønnsomhetene ved halvkonservering av biprodukter til melproduksjon.

Gjennomføring

Man har tatt utgangspunkt i konservering ved kjøling (med is) kombinert med liten pH-senking (tilsats av eddiksyre).

Det er gjennomført lønnsomhetsberegninger og vurderinger av halvkonservering i forbindelse med økt innsamling av biproduktråstoff til to melfabrikker; hhv. Måløy Sildoljefabrikk og Miljøprosess i Båtsfjord, som benytter hhv. sildeavskjær og torskeavskjær. For Miljøprosess er lønnsomhetsberegninger også gjennomført for en situasjon der biproduktene ikke er konservert.

Status og konklusjoner

Prosjektet er avsluttet og rapportert (juni 1995). Beregningene for Miljøprosess, basert på regnskapstall for 1. halvår 1994, viser at økt innsamling av biprodukter fra Vest-Finnmark , både med og uten halvkonservering, gir negativ lønnsomhet. Konserveringen er da forutsatt å hverken gi reduserte fraktkostnader eller økte produktpriser. Imidlertid slår rapporten fast at konservering kan gi muligheter for økte salgsinntekter på sikt. Med bruk av foreløpige regnskapstall for siste halvår 1994, blir dekningsbidraget ved økt innsamling positivt. Det gjenstår imidlertid å få bekreftet de nye regnskapstallene over en lengre periode.

For Måløy konkluderer rapporten med at halvkonservering av råstoffet gir et betydelig økt dekningsbidrag gjennom mulighet for produksjon av bedre betalte produkter.

ANSVARLIG UTFØRENDE

Sildolje- og sildemelindustriens forskningsinstitutt (SSF)
Kjerreidviken
5033 Fyllingsdalen

Kontaktperson: Agnar Mjelde