HÅNDBOK I ENSILERING  


PROSJEKTNUMMER PERIODE
 410 1993 

FINANSIERING

 Rubin  75.000,-
 Andre  0,-
 Totalt budsjett  75.000,-

RAPPORTUTGIVELSE

  Rapportnr. 410/19 (70 sider)

PROSJEKTSAMMENDRAG

Bakgrunn og mål

Det synes fortsatt å være mangelfull kunnskap om ensilering som konserveringsteknikk ute i fiskeindustrien, og dermed et udekket behov for informasjon for å gjøre de riktige valg av utstyr og driftsmåter. Det er derfor utarbeidet en veiledning, eller håndbok, i ensilering, som har til hensikt å gi en enkel og praktisk innføring i hvordan man bør innrette seg for å komme i gang med, og drive, ensilering på en teknisk og økonomisk god måte.

Håndboken kommet til nytte i prosjekt 205, "Aksjon Nord-Norge", som grunnlag for opplæring og veiledning i fiskeindustrien. Gjennomføring

Håndboken er utarbeidet av RUBIN på basis av grunnlagsmateriale fra firmaet Sennco på Hamar. Den inneholder kapitler om bl.a. utstyr, drift og økonomi. Det er lagt vekt på å beskrive flaskehalser og vanlige feil som gjøres, og hvordan man bør innrette seg for å unngå slike. God kvalitet og minimale driftskostnader er sentrale punkter

Status

Håndboken ble utgitt i desember 1993.

ANSVARLIG UTFØRENDE

Stiftelsen RUBIN

SAMARBEIDSPARTNERE

Sennco A/S